Etsi

Inbody 720 kehon koostumusanalyysi antaa selkeän kuvan kehon koostumuksesta,perusaineevaihdunnasta,visceraalisen eli sisäelinten ympärille kerääntyneen rasvan määrästä sekä lihaksiston kunnosta.

Kolmen kuukauden välein tehtävät tarkastusmittaukset selvittävät myös kunto- ja ravinto-ohjelmien onnistumisen ja antavat selkeän kuvan ohjelmien vaikuttavuudesta. Inbody-mittaus tehdään yrityksen tiloissa ja se vie henkilökohtaisine palautteineen 30 minuuttia per henkilö. Teemme myös swot-analyysin tuloksista sekä yritysryhmille hyvinvointitaseen testauksen ryhmätuloksista.

Looking Body-ohjelmisto kertoo tuloksista
aikaisempaa laajemmin ja havainnollistaa
mittauksen tuloksia paremmin